Xe bồn chở cám gia súc Hino FG8JPSB – 13m3 hỗ trợ vay đến 90%

Xe bồn chở cám gia súc Hino FG8JPSB - 13m3 hỗ trợ vay đến 90%

Xe bồn chở cám gia súc Hino FG8JPSB – 13m3 hỗ trợ vay đến 90%